Про МОБА

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА) – незалежна громадська організація, яка об’єднує працівників бібліотек усіх систем і відомств, ветеранів бібліотечної справи, викладачів і студентів навчальних закладів культури, а також читацький актив.

Місія – об’єднання та активізація інтелектуального і творчого потенціалу бібліотек Миколаївщини задля реалізації інтересів бібліотечної спільноти та розквіту бібліотечної справи як запоруки успіху у вихованні, освіті і сприянні духовному розвитку користувачів бібліотек.

Мета діяльності – підвищення ролі і статусу бібліотек у суспільстві, сприяння забезпеченню прав користувачів на якісне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування.

Завдання:
забезпечення гарантії вільного і рівного доступу громадян до інформаційних ресурсів;
привернення уваги суспільства до проблем бібліотек;
піклування про збереження і зміцнення існуючих бібліотек та відкриття нових.

Напрями діяльності:
здійснення громадського моніторингу за станом бібліотечної справи в області;
активне впровадження кращого бібліотечного досвіду та втілення інновацій;
організація соціологічних досліджень щодо читацьких потреб та можливостей їх задоволення;
широке обговорення нагальних проблем бібліотечної практики серед фахівців та громадськості;
створення та забезпечення системи захисту соціальних інтересів бібліотекарів і бібліотек;
удосконалення системи безперервної освіти працівників бібліотек;
рекламно-інформаційна діяльність.