Нова хвиля діяльності Наукової бібліотеки

Трансформація вищої освіти в Україні зумовлює зміщення акцентів у науковій діяльності бібліотек закладів вищої освіти (ЗВО). Тому сьогоденна робота Наукової бібліотеки (НБ) НУК імені адм. Макарова набула нового спектру діяльності – інтеграцію наукових досліджень університету до світового наукового простору. Одним з ефективних шляхів підвищення міжнародного рейтингу університету є розміщення наукового доробку вчених та молодих науковців в Інституційному репозитарії. Його створення в 2012 році ініціювала НБ.

 Інституційний репозитарій НУК було розміщено на платформі DSpace, що дало можливість забезпечити відкритість наукових досягнень університету. Підвищенню рейтингу наукової діяльності НУК сприяла також активна участь НБ у підтримці ініціатив Руху Відкритого Доступу. Саме він надає можливість безкоштовного онлайнового доступу до наукової інформації та вільне використання таких ресурсів для досліджень.

За останні п’ять років в діяльності бібліотек ЗВО з’явився новий напрям роботи – наукометрія. Саме поняття означає вивчення еволюції науки через чисельні вимірювання і статистичну обробку наукової інформації (кількість наукових статей, цитованість робіт тощо). НБ у 2013 році було проведено перше наукометричне дослідження «Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК», продовженням роботи стало дослідження 2014 р. «Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК на допомогу поліпшенню публікаційної активності науковців університету». Слід зазначити, що ми стали першими серед провідних бібліотек ЗВО м. Миколаєва у запровадженні наукометричних досліджень у роботу бібліотеки.

Згідно з результатами конкурсу Міністерства освіти і науки України, проведеного у серпні 2017 р., НУК імені адм. Макарова отримав доступ до наукометричної БД SCOPUS за кошти держбюджету. Крім того, з’явилась можливість роботи з наукометричною БД Web of Science (WoS) у віддаленому доступі. Це стало поштовхом до нового витку у діяльності НБ – сприянню публікаційної активності вчених та молодих науковців НУК і новому аспекту у проведенні наукометричних досліджень – оцінювання результативності науковців університету.

      НБ стає активним партнером та головним інформаційним менеджером вченої спільноти для підвищення якості їх наукової діяльності і, відповідно, зміцнення наукового рейтингу НУК. На Вченій Раді НУК було заслухано виступ Т. Костирко, директора НБ НУК, кандидата наук з соціальних комунікацій, щодо активізації роботи вченої спільноти, підвищення їх публікаційної активності. Члени Вченої Ради ухвалили наказ «Про підвищення публікаційної активності НУК» (його проект було підготовлено НБ). НБ було доручено завдання організувати систему занять з питань наукометрії з метою підвищення рейтингу вчених та університету зокрема. Співробітниками НБ була організована інформаційно-консультативна підтримка наукової спільноти університету з питань підготовки та розміщення статей у наукометричних БД (оформлення наукових статей, підготовка списків літератури), роз’яснення щодо індексу Хірша, імпакт-фактора журналу тощо. Було підготовлено та проведено серію семінар-тренінгів, коучингів, групових та індивідуальних консультацій. Активну участь у даному напрямку роботи взяли: Т. Костирко, директор НБ, І. Бондар, заступник директора НБ з автоматизації, Т. Корольова, завідувач ЕЧЗ, М. Жигалкіна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу. Крім того, Т. Корольова надавала практичну допомогу, а іноді і створювала сама наукові профілі вчених у наукометричних БД SCOPUS (ORCID) та WoS (ResearcherID), Google Академія для реєстрації їх у системі «Бібліометрика української науки». Проведена робота ще раз довела, що НБ не стоїть осторонь при формуванні наукового рейтингу НУК. З’ясувати ставлення професорсько-викладацького складу університету до наукометричних БД, проаналізувати, яким БД вони надають перевагу, які ідентифікатори використовують у роботі, виявити проблеми, які виникають при інтеграції досліджень у світову науку, – такою була мета соціологічного дослідження «Ставлення вчених НУК до наукометричних БД та їх використання у науковій діяльності», проведеного серед 160 респондентів.

Висновки дослідження окреслили нові напрямки у роботі НБ з підвищення рейтингу науковців та університету. Запорукою успіху щодо підготовки наукових публікацій стали методичні посібники, підготовлені НБ – «Методичні рекомендації щодо підвищення публікаційної активності магістрантів та аспірантів» (автори: Т. Костирко, І. Бондар, М. Жигалкіна) та «Методичні рекомендації щодо використання наукометричних платформ «SCOPUS» та «Web of Science» у науковій діяльності» (автори: Т. Костирко, І. Бондар). НБ було запропоновано комплекс послуг, спрямованих на забезпечення інформаційної підтримки науковця, які представлені на сайті НБ НУК у розділі «Науковцю». Забезпечення всього спектру роботи з наукометрії, надання висококваліфікованої допомоги науковцям стало можливим завдяки професійному розвитку бібліотечних кадрів НБ. Так, 33% співробітників бібліотеки взяли участь у серії базових, розширених та спеціальних вебінарів, онлайн-семінарів щодо роботи з наукометричними БД, розміщення в них публікацій тощо.

Робота НБ задля підвищення рейтингу університету та його вчених – це не просто вимога часу, а відповідність бібліотеки її сучасному розвитку, який передбачено «Стратегією розвитку НБ НУК на 2017-2022 рр.», забезпечення входження закладів вищої освіти до європейського та світового науково-інформаційного простору.

 

Т. Мігунова, заступник директора з наукової роботи Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова

Опубліковано у БібліоАС | Теґи: . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.